ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

              นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ฯพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จากนั้นเดินทางไปตรวจการปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงของจังหวัด ณ ท่าเทียบเรือประมงวายุบุตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙