ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำรวจสถานการณ์น้ำและเยี่ยมผู้เลี้ยงปลากระชังบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง

                   นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ และอาจารย์ประจำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงเรือสำรวจสถานการณ์น้ำและเยี่ยมผู้เลี้ยงปลากระชังบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ พบว่ามีการลอยหัวบ้าง ซึ่งทาง เจ้าของกระชังบอกว่าขณะนี้ยังพอไหว แต่หากมากกว่านี้คงต้องรีบนำปลาขึ้น ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่าจะรีบหาทางช่วยเหลือโดยจะประสานกับทางภาคเอกชนจัดห้องเย็นเพื่อรองรับหากเกิดกรณีดังกล่าว

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙