การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

   นางศิริโสภา  ตันเสถียร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙