ประชุมหารือสาเหตุการตายของปลากระเบนราหู

       นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค ๘ ราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่านตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการหาสาเหตุการตายของปลากระเบนราหู เพิ่มเติม เพราะขณะนี้มีปลาชนิดอื่น ๆ รวมถึงหอยหลอด หอยแครงตายเพิ่มขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙