รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ดอนหอยหลอด

          นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพ.อ.กฤษฎ์ พรมเฮียง รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ ตำบลบางจะเกร็ง ลงพื้นที่บริเวณดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในวันอังคาที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. เพื่อหาสาเหตุการตายของหอยหลอดและแนวทาง การแก้ปัญหา

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙