ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ดอนหอยหลอด

             นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายอุทัย สิงโตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ลงพื้นที่บริเวณดอยหอยหลอด บริเวณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ออกไปสำรวจบริเวณดอนหอยหลอด หลังก่อนหน้านี้พบหอยหลอดและสัตว์ทะเลที่อาศัยบริเวณดังกล่าวตายจำนวนมาก จากการตรวจสอบล่าสุดไม่พบว่ามีสัตว์น้ำบริเวณดอนหอยหลอดตายเพิ่มอีก สิ่งที่พบเห็นกลับเป็นแพลงก์ตอน เกาะสันดอนหนามาก 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙