ประชุมหารือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำตายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

            นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมะฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงนันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ อาจารย์ประจำภาควิชาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมประชุมหารือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำตายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมกันหาแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่มีปลากระเบนราหูตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหอยหลอดและปลาชนิดอื่น ๆ ที่เริ่มตาย 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙