กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ณ ตำบลยายแพง และตำบลบางคนที

       การดำเนินกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ตำบลยายแพง และตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๙๐ คน  โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙