การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(กลุ่มย่อยครั้งที่ ๒) โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕(ธนบุรี-ปากท่อ) ส่วนที่ ๑

            นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(กลุ่มย่อยครั้งที่ ๒) โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ) ส่วนที่ ๑ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ ศาลาวัดบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙