optionen handel.

ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

         ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยมีนางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้จำหน่ายสินค้ามากขึ้นและเพิ่มรายได้มากขึ้น ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่ายกว่า ๔๐ ราย โดยเป็นสินค้าระกับ ๓ - ๕ ดาว

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙