optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจติดตามผลการจัดระเบียบตลาดปลาแม่กลอง

              ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๒.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมพลตำรวจตรีอาทิชา เปาว์อินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม และชุดติดตามตรวจสอบจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๐๑/๒๕๕๙ ลงพื้นที่ตลาดปลาแม่กลอง ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจติดตามผลการจัดระเบียบตลาดปลาแม่กลอง หลังรัฐบาลแก้ไขปัญหา IUU และผู้ประกอบการชมรมผู้ซื้อขายปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองได้ทำบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดสมุทรสงคราม ในการไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ นอกจากนี้ยังติดตามการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว เพิ่มการทำงานมาทำงานในตลาดปลาแม่กลอง ประมาณ ๘๐๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙