optionen handel.

โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓ ณ  วัดนางพิมพ์ ต.บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม โดยมี พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานสงฆ์ รอง ผอ.รมน.สส. นายแพทย์สาธารณสุข สส. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จนท.สาธารณสุข สส. ฯลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙