optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมจัดระเบียบร้านค้าหน้าวัดศรัทธาธรรม

             ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.๑๖ เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมจัดระเบียบร้านค้าหน้าวัดศรัทธาธรรม ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผลการปฏิบัติ แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าย้ายเข้าประจำแนวเขตที่เทศบาลกำหนดไว้ ทั้งนี้หากพบการฝ่าฝืนอีกจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙