optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันลงพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำอัมพวา

                ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.  นายสุคนธ์  สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา สั่งการให้ ปลัดอำเภออัมพวา , สมาชิกอส. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อัมพวา บูรณาการกำลังร่วมกันลงพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำอัมพวา พร้อมทั้งประสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการท่าเรือ/ผู้ขับเรือรับส่งนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙