optionen handel.

เจ้าหน้าที่ บูรณาการกำลังร่วมกันลงพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำท่าคา และตลาดน้ำอัมพวา

              ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายสุคนธ์  สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา สั่งการให้ ปลัดอำเภออัมพวา , สมาชิก อส. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อัมพวา บูรณาการกำลังร่วมกันลงพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำท่าคา และตลาดน้ำอัมพวา เพื่อเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ สิ่งผิดกฎหมาย และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งประสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการท่าเรือ/ผู้ขับเรือรับส่งนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙