optionen handel.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมออกกำลังกายวันพุธ

               ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นำโดยนางอัธยา  อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดการตึงเครียดจากการทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙