optionen handel.

รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิด โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่วัดบางแคกลาง หมู่ที่ ๑ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์  ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ฯ ออกหน่วยบริการประชาชน 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙