optionen handel.

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

 

การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกำหนดจัดพิธีทางศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาทั้ง ๓ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๖ รูป ศาสนาคริสต์ จัดพิธีอธิษฐานภาวนา และศาสนาอิสลาม จัดพิธีดุอาร์ขอพร 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙