optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน

            ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙