optionen handel.

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยมีนางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, นายเกษม ธุวพนิชยานันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การตกงาน และความเดือดร้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมตามมา ทรงจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันพระราชทาน เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙