optionen handel.

พิธีเปิดกิจกรรม Road Show OTOP มหกรรมจัดแสดงสินค้า จำหน่าย และเชื่อมโยงสินค้าต่างจังหวัด ณ จังหวัดอุบลราชธานี

                ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  นางสาวสุณี สุทธิวานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Road Show OTOP มหกรรมจัดแสดงสินค้า จำหน่าย และเชื่อมโยงสินค้าต่างจังหวัด ภายใต้โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้า จำหน่ายและเชื่อมโยงการกระจายสินค้าภูมิภาค และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน

และภายในงานท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙