optionen handel.

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนประชารัฐ ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

              ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม ได้เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนประชารัฐ ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๑ ส.ค.๖๐  และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเต้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ พร้อมด้วย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จว.ส.ส.(ท.) หน.หน่วยงานราชการ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน นักเรียน วิทยาลัยเทคนิค จว.ส.ส.จำนวน ๑๕๐ คน ณ ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.เมือง จว.ส.ส.โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จว.ส.ส.เป็นผู้ดำเนินโครงการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙