optionen handel.

พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๖ รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

            ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๖ รูป โดยมีพระเทพสมุทรโมลี เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙