optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

             ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางมาตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยมีนายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัด นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ได้รับการออกแบบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศ เป็นที่ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีพระราชทาน เพลิงพระบรมศพ ไว้ ๓ จุด ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภออัมพวา ณ วัดอัมพวันเจติยาราม และอำเภอบางคนที ณ วัดเกตุการาม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙