ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

 

Attachments:
Access this URL (http://www.gad.moi.go.th/28-09-60-2.vob)2. แผ่นที่ 2[ ]0.3 kB
Access this URL (http://www.gad.moi.go.th/28-09-60-1/VTS_01_1.VOB)1. แผ่นที่ 1[ ]0.3 kB

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙