optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวและเลี้ยงหอยแครง ด้วยการรื้อฝายกั้นน้ำลง ๒๐ เซ็นติเมตร ความยาว ๒๐ เมตร

               ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ประตูน้ำรางทับแถบ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา พร้อมด้วย พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ,นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพบปะ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เกษตรกรในตำบลที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ทำนาข้าวที่ได้รับความเดือดร้อน

ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ๗ ตำบล อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ ตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒ ตำบล และ ผู้เลี้ยงหอยแครง จากตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม  และตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  เพื่อชี้แจงกรณีน้ำท่วมนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณ  น้ำในคลองสูงขึ้นและระบายไม่ทัน จึงทำให้น้ำท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวได้รับความเสียหาย        เป็นจำนวนมาก  จึงได้มาขอความช่วยเหลือและร่วมหารือแก้ไขปัญหาบริเวณประตูระบายน้ำรางทับแถบ    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบมอบหมายให้ฝ่ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา       ทำหนังสือแจ้งขออนุญาตรื้อฝายกั้นน้ำลงอีก ๒๐ ซม. ความยาว ๒๐ ม. เพื่อให้น้ำด้านบนสามารถระบายน้ำดีลงสู่ทะเลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงหอยแครงด้านล่าง  และมีการให้ยกประตูระบายน้ำรางทับแถบ ๓ บาน    ขึ้นอีกโดยยกขึ้นที่ ๑๐๐ เซนติเมตร  ซึ่งได้สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรทั้งสองฝ่ายที่ทางจังหวัดได้มาดำเนินการให้ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวว่า การรื้อฝายกั้นน้ำลงอีก ๒๐ ซม. ความยาว ๒๐ ม. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อเป็นการระบายน้ำฝนที่ค้างลงสู่ทะเลและไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวได้รับความเสียหาย และการระบายด้านบนจะเป็นน้ำมีคุณภาพดีไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงหอบแครงด้านล่างด้วย ส่วนระยะยาวทางสำนักงานชลประทานที่ 13 จะดำเนินการจัดทำแผนด้วยการปรับประตูระบายน้ำให้เป็นลักษณะประตูหับเผยที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙