optionen handel.

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่จิตอาสาอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

                 ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่จิตอาสาอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมืองฯ และได้รับการสนับสนุนอาหารจากวัดเพชรสมุทรวรวิหารมาให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙