optionen handel.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามร่วมใจจัดประดับตกแต่งต้นดาวเรือง

                ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  วลา ๑๗.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามร่วมใจจัดประดับตกแต่งต้นดาวเรือง ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙