optionen handel.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนายการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามสอบวัดปากน้ำ อำเภออัมพวา, สนามสอบวัดเกตการาม พระอารามหลวง อำเภอบางคนที,สนามสอบวัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที และสนามสอบวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยจังหวัดสมุทรสงครามมีสนามสอบทั้งหมดจำนวน ๒๐ แห่ง

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙