optionen handel.

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

                 ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายเทวินทร์ นรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย คือ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยเป็นเอนกอนันต์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลายาวนาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙