optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาพร้อมปรับวิกฤตนำปลาหมอสีคางดำทำเมนูอาหารเด็ด

               ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งตามธรรมชาติของนายสุนทร รอดบุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบล แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา ที่ประสบปัญหาปลาหมอสีคางดำระบาดในบ่อเลี้ยง โดยได้ให้นายสุนทรฯ นำปลาหมอสีคางดำที่จับได้ มาทดลองประกอบเป็นอาหาร เมนูต่างๆ ได้แก่ ปลาร้าทอด,ปลาแดดเดียว,ปลาหมอต้มยำ,ปลาหมอทอดกระเทียม และลาบปลาหมอสี ซึ่งแต่ละเมนูมีรสชาติอร่อยมาก เป็นที่ประทับใจของผู้ได้ชิม บางเมนูได้นำไปเป็นเมนูอาหารประจำร้าน 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ทางจังหวัดได้แจ้งให้ทางกรมประมงทราบถึงปัญหาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ประสบปัญหา เนื่องจากเมื่อมีการปล่อยน้ำเข้าบ่อถึงแม้จะมีการกรองน้ำแล้วก็ตาม แต่ก็จะมีปลาหมอสีคางดำเล็ดรอดเข้าไปในบ่อและสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรบางรายแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อลูกปลากระพงขนาด ๓ นิ้วมาปล่อย ก็จะสามารถใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติได้ส่วนหนึ่งเพราะปลากระพงสามารถกินปลาหมอสีคางดำได้เช่นกัน และเกษตรกรเองสามารถนำเอาวิกฤตมาสร้างรายได้ด้วยการแปรรูปปลาหมอสีคางดำมาเป็นเมนูอาหารชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่งด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙