optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามเปิดงานเกษตรแฟร์ ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดประชารัฐ

          ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดประชารัฐ  บริเวณลานวัดเกาะแก้ว ตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที  โดยมีนายสมภพ  รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระดังงา กล่าวรายงาน โดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับเทศบาลตำบลกระดังงาหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานขึ้นในครั้งนี้  ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำบางน้อย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตมีโอกาสได้มาจำหน่ายสินค้าโดยตรงกับผู้ซื้อ ส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ในงานมีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ส้มโอขาวใหญ่ ส้มแก้ว มะพร้าวอ่อน กล้วยหอม กล้วยน้ำหว้า มะนาว มะละกอ ฝรั่ง ชมพู่ มะเฟือง มะกรูดหวาน มะม่วง รวมทั้งสินค้า  OTOP  วิสาหกิจชุมชน และมีผลิตภัณฑ์รายใหม่ในตลาดประรัฐมาร่วมจำหน่ายในงานกว่า 200 ร้าน นอกจากนี้ยังมีเมนูแปรรูปปลาหมอสีคางคำ เป็นปลาต้มเต็ม ทอดกระเทียม และลาบ ให้ผู้มาร่วมงานได้ชิมฟรีตลอดงาน   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวด้วยว่า  นอกจากจะมาเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายแล้ว ยังได้ชิมอาหารพื้นบ้าน ที่มีเฉพาะถิ่น พร้อมชมบรรยากาศบ้านเรือนที่ตั้งร้านขายของริมคลองบางน้อย ริมแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

      ส่วนตลาดน้ำบางน้อย จะมีการจำหน่ายสินค้า  ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙