optionen handel.

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

            ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เข้าร่วมพิธี

 

ต่อจากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำ แด่พระสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเทศบาลตำบลอัมพวา ร่วมกับชุมชนชาวตลาดน้ำอัมพวา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่านที่ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ อย่างหาที่สุดมิได้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙