optionen handel.

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) ตามนโยบายรัฐบาล

               ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ต่อจากนั้น ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern Trade ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสมุทรสงคราม และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสมุทรสงคราม โดยมีนายกฤษฎา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม นางบุญทิวา วรรณประเวช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ  

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙