optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมบันทึกรายการ แจ๋ว Family เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาทู

               ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมบันทึกรายการ แจ๋ว Family ช่อง ๑๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ ๒๐ ตอน ปลาทูนอกเข่ง ถึงจะเก่ง แต่ไม่ลืมความเป็นไทย ซึ่งจะจัดงานในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙