optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน

                  ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน ๑.บริษัท ไทยเฟิสท์ คาสติ้ง จำกัด ประกอบกิจการ หล่อหลอมเหล็ก เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ พลูเล่ เฟือง และเครื่องมือเกษตร ๒.บริษัท ไทยสแตนดาร์ดสแตนเลส จำกัด ประกอบกิจการ หล่อหลอมสเตนเลส เช่น อะไหล่เครื่องจักร และอุปกรณ์วาวล์น้ำ ๓.บริษัท ไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตทรายเคลือบ เรซิ่นสำหรับใช้ทำแบบหล่อโลหะ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙