optionen handel.

รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จและมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ

                ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๑๕ น.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ,พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จและมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พล ต.ต.อาทิชา เปาว์อินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า ๔๐๐ นาย ให้การต้อนรับ

 

สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำ จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑.ให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ๒.ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับความผิดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะคดีการบังคับใช้แรงงานในภาคประมง ๓. การจับกุมบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และให้ตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินเวลาที่กำหนด ๔. ให้ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธร และ ๕. กำชับการปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนและดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙