optionen handel.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการะทรวงยุติธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับฟังปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชน

                ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการะทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับฟังปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชน หาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และยึดหลักการบริหารงานที่สำคัญ อำนวยความสะดวกยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่งสังคม โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนายอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจัหวัดสมุทรสงคราม ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ 

 

จากนั้นพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการะทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๕ พร้อมปาฐกถามพิเศษ เรื่อง “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ชุมชน รับฟังการสรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวด้วยว่า วันนี้มาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำกระบวนการยุติธรรมมาสู่ชุมชน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในพื้นที่ จำนวน ๔๐ แห่ง ด้วยการทำงานร่วมกันกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีสมาชิกและเครือข่ายของยุติธรรมจังหวัดคอยไกล่เกลี่ยประณีประนอมในพื้นที่โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนไปขึ้นศาล ส่วนกรณีเร่งดำเนินการแก้ไขให้ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ การเร่งติดตามข้อมูลเอกสารที่ประชาชนถูกเอาเปรียบ พร้อมทั้งจะดูแลปัญหาความเดือดร้อนในด้านค่าใช้จ่าย โดยเรื่องที่เข้าสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วจะเร่งดำเนินการต่อ ส่วนที่ขึ้นศาลแล้วจะติดตามช่วยเหลือต่อไป ส่วนที่ 2 ในระยะยาวต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาการที่ประชาชนถูกหลอกให้เซ็นเอกสารแล้วนำไปเพิ่มเติมข้อมูลจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร ทั้งนี้ ต้องศึกษาแต่ละกรณีอย่างละเอียดอีกครั้ง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙