optionen handel.

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๕ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                      ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๕ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ๕ เป็นประธานประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙