optionen handel.

งานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

                  ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเตอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด นำทีมจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมงานประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยส่งชมรมเข้าร่วมประกวด ดังนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรัทธาสมุทร/ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทพรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ท้ายหาด C ลัลล้า และจังหวัด TO BE NUMBER ONE

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯและได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและชมบูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙