optionen handel.

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการตำรวจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยวยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม  พลตำรวจตรีอาทิชา  เปาอินทร์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดการอบรม ข้าราชการตำรวจทั้ง ๓ อำเภอ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  และจากกรณีอื่นๆ  ที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น  อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับความปลอดภัยสูงสุด  ก่อนที่จะนำส่งไปยังโรงพยาบาล ซึ่ง ในปัจจุบันนี้อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ถึงนี้  จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือไปพักผ่อนยังต่างจังหวัด   มักจะพบว่ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ดังนั้น จึงต้องให้ผู้ที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน  ได้มีความรู้และนำประสบการณ์ปฏิบัติในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพ  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฯ ในจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นวิทยากรแนะนำให้ความรู้  โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น ๗๕ นาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙