optionen handel.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสร้างสระน้ำและอุโมงน้ำพุขนาดใหญ่หน้าศาลากลางให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์

             ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร  ตันเสถียร   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธาน เปิดงานมหาสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน 

ในงานนี้ เจ้าหน้าที่สร้างสระน้ำขนาดกว้าง ๒๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร สูง ๗๐ เซนติเมตร ความจุน้ำ ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๗๐๐,๐๐๐ ลิตร เกือบ ๖๐ คันรถ ๑๐ ล้อ บรรทุกน้ำ พร้อมติดตั้งระบบเตรียมระบบน้ำพุรอบๆสระทุกๆ ๑ เมตรเป็นอุโมงค์น้ำ โดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียน พร้อมยังเตรียมรถดับเพลิงจากเทศบาลต่างๆมาช่วยสนับสนุนฉีดน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้คลายความร้อนและสร้างความสนุกสนานในวันสงกรานต์  การแสดงศิลปวัฒธรรมไทย เช่น แตรวง กลองยาว และ การแสดงไทยทรงดำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการนางสงกรานต์ประจำวันทุกวัน รวมทั้งการรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ในราชวงจักรีทุกพระองค์ รวมทั้งผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙