optionen handel.

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินสงเคราะห์

                     ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลสวนหลวง เพื่อตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙