optionen handel.

วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “ชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒”

                     ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยาม อิน จัน ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะครอบครัวทายาท แฝดสยาม อิน – จัน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวสมุทรสงคราม ร่วมเปิดงาน วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “ชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒” โดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

ภายในงานมีกิจกรรมวิถีชุมชน การ สอนดนตรีไทย การทำหุ่นสาย หุ่นกระบอก การทำอาหาร การสอนงานหัตถกรรม ช็อบ ชิม สินค้ามากมาย การแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง การแสดงแสงสีเสียงสมุทรสงครามเรืองงามวิถีไทยวิถีถิ่น คอนเสิร์ตวง L.กฮ. การแสดงดิเกร์ฮูลูจากลังกาสุกะ นอกจากนี้ยังมีการแสดงวงดนตรีของศิลปินชื่อดัง อีกมากมาย โดยมีประชาชนแต่งกายย้อนยุคมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙