optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะครอบครัวบังเกอร์ ทายาทแฝดสยาม อิน – จัน และชาวสมุทรสงครามทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ แฝดสยาม อิน – จัน

                  ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อนุสรณ์สถาน แฝดสยาม อิน – จัน ต.ลาดใหญ่ อ.มืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยคณะครอบครัวบังเกอร์ ทายาทแฝดสยาม อิน – จัน จากเมืองเมาท์แอรี่ สหรัฐอเมริกาและชาวสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมทำบุญคล้ายวันเกิดแฝดสยามอินจัน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้วจะมีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๓ รูป และทายาทแฝดสยาม อิน – จันได้ปลูกต้น อินจัน ไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณสองข้างของอนุสรณ์สถาน แฝดสยามอินจัน จำนวน ๒ ต้น

 

ครอบครัวบังเกอร์ ทายาท ผู้สืบเชื้อสายแฝดสยาม อิน - จัน ได้เดินทางมาเยือนสถานที่เกิดของบรรพบุรุษที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นครั้งแรก รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสายสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมืองเมาท์แอรี่ สหรัฐอเมริกา และเป็นการฉลองครบรอบ ๑๘๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอเมริกา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙