optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำกำลังเข้าตรวจค้นล้งมะพร้าวพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและพบแรงงานมีสาร เสพติด จำนวน ๒ ราย

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม    พร้อมนายประจิน   ธารศิริสิน  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา  นางอทิตา  กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สาธารณะสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด,จัดหางาน,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัด,สรรพากรพื้นที่, ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมกำลัง อส. ลงพื้นที่หมู่ 5  ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา  ซึ่งเป็นล้งมะพร้าวของนายนนทวัฒน์  ยังวัฒนา  อายุ ๓๔ ปี จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  ว่าโรงงานดังกล่าว    ได้มีการปล่อยน้ำเสีย สถานประกอบการมีความสกปรกมาก  และการจ้างแรงงานต่างดาวที่ผิดกฏหมาย  

 

        ผู้ว่าราชการจัหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวภายหลังทำการตรวจค้น พบว่า ล้งมะพร้าวแห่งนี้เป็นโรงงานจำพวกที่ ๑ มีแรงงานไทย ๒๐ คน แรงงานต่างด้าว ๒ คน  ไม่มีในอนุญาตทำงาน  ๑ คน  และจากการตรวจหาสารเสพติดพบคนงานไทยมีฉี่สีม่วง จำนวน ๒ คน ยอมรับว่าเสพมาเมื่อวานนี้    จึงให้นำตัวไปดำเนินตามขั้นตอนต่อไป พร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำมะพร้าวขาวและน้ำทิ้งนำไปตรวจต่อไป และขอให้ทุกคนและสถานประกอบการทุกแห่งให้เข้ามาอยู่ในกฏระบบและระเบียบ ตามกฎหมาย  ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ติดตามมาตลอดและให้องค์การส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวด   เมื่อผู้ประกอบการแห่งใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดำเนินการตามกฏหมายก่อนที่สิ่งแวดล้อมของสมุทรสงครามจะเสียไป

นอกจากนี้ ทางอุตสาหกรรมจังหวัด,จัดหางาน,สวัสดิการ  ก็ได้ตรวจในส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่ทำตาม พ.ร.บ. โรงงาน และการจ้างงาน  เรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย ยังมีการควบคุมไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องให้ปรับปรุงใหม่    และทุกแห่งต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ   อีกทั้งยังมีการจ้างแรงานเด็กอายุ ๑๖ ปี จำนวน ๑ คน จึงมอบให้ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙