optionen handel.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ วางพุ่มดอกบัวถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย วางพุ่มดอกบัวถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ณ บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้ในทุกวันพุธแรกของทุกเดือนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดให้มีพิธีวางพุ่มดอกบัวถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อย่างต่อเนื่อง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙