พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

              ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราขการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ค่ายบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙