กิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD”

           ในวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๐ น. จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้อง RUN CHILD” เพื่อหาทุนให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหาร เช้า-เย็น แก่นักเรียน

จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนตามโรงเรียนต่างๆ ก็ได้ทราบว่า นักเรียนบางคน ไม่รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน เนื่องจากว่า ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าจึงไม่มีเวลาทำอาหารให้กับลูกหลานได้ทานกัน ส่วนในเวลา ตอนเย็นก็ เช่นกัน นักเรียนบางคนต้องคอย ผู้ปกครองกลับจากทำงานก่อนจึงจะมารับกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านกว่าผู้ปกครองจะทำอาหารให้ลูกหลานได้รับทานกันก็มืดค่ำแล้ว เด็กยังอยู่ในวัยเจริญเติบโต และเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า เมื่อขาดสารอาหารและได้รับไม่ครบมื้อ ในด้านสมองและสติปัญญาจะกระทบไปด้วย  ดังนั้น นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักเรื่องนี้จึงร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกว่า ๓,๐๐๐ คน รายได้ทุกบาทจะมอบให้กับโรงเรียนเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙