วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าวขึ้น โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบทุนอาหารเช้า – เย็น ให้กับนักเรียน จำนวน ๓๔ แห่ง จำนวน ๙๐๓ ราย เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารเช้า – เย็น ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙